ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Στεφάνες-Γέφυρες

Η στεφάνη (θήκη)  είναι μια αποκατάσταση που τοποθετείται στα δόντια που έχουν χάσει το μεγαλύτερο μέρος της δομής τους. Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τύποι στεφανών και ένας από τους οδοντιάτρους μας θα σας εξηγήσει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα κάθε είδους. Η διαδικασία κατασκευής  μιας στεφάνης περιλαμβάνει πολλά βήματα.  Αυτή η διαδικασία ξεκινά στο  ιατρείο με την προετοιμασία των δοντιών και τη λήψη αποτυπωμάτων  του δοντιού ή των δοντιών  που εμπλέκονται. Στη συνέχεια και σε συνεννόηση με εσάς τοποθετείται μια προσωρινή αποκατάσταση  στα δόντια σας .

Αντίστοιχη διαδικασία ακολουθείται και για την κατασκευή μιας γέφυρας στην περίπτωση που υπάρχει απώλεια ενός ή περισσότερων δοντιών. Τα αποτυπώματα αποστέλλονται στο εργαστήριο όπου κατασκευάζεται ένα εκμαγείο των γνάθων και αρχίζει η εργασία. Υπάρχουν πολλά βήματα που ακολουθούν οι ειδικοί οδοντοτεχνίτες  για να κατασκευάσουν μία στεφάνη ή μια γέφυρα. Το ολοκληρωμένο έργο επιστρέφεται στο ιατρείο  μας και μετά από αναγκαίους ελέγχους, πρόβες  και προσαρμογές συγκολλείται μόνιμα  στο στόμα σας.

Τα υλικά από τα οποία κατασκευάζονται οι προσθετικές αυτές εργασίες είναι απόλυτα συμβατά με τους ιστούς του στόματος κι επιλέγονται ανάλογα με τις απαιτήσεις της αισθητικής, τις επιθυμίες του ασθενή, την περιοχή της βλάβης καθώς και άλλους παράγοντες κατά περίπτωση.  Πρόκειται λοιπόν για εργασίες περίπλοκες κι εξατομικευμένες.

Οδοντοστοιχίες

Μερικές ή ολικές οδοντοστοιχίες τοποθετούνται στην περίπτωση που ο αριθμός των χαμένων δοντιών είναι μεγαλύτερος και η αποκατάσταση με σταθερές εργασίες κρίνεται αδύνατη. Οι σύγχρονες τεχνικές και τα νέα υλικά κατασκευής των οδοντοστοιχιών τις καθιστούν πλέον προσιτές κι ελκυστικές λύσεις για ένα όμορφο χαμόγελο.