ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΣΧΕΔΙΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Η ολοκληρωμένη και λεπτομερής κλινική εξέταση είναι  το σημαντικότερο βήμα για την τοποθέτηση της διάγνωσης και την πρόταση των εναλλακτικών σχεδίων θεραπείας.

Αυτή περιλαμβάνει:

  • Πλήρες ιστορικό
  • Μελέτη ακτινογραφικών εξετάσεων (Πανοραμική Ακτινογραφία)
  • Οπισθοφατνιακές ακτινογραφίες
  • Test  ζωτικότητας πολφού
  • Έλεγχος σύγκλισης
  • Εντοπισμός τερηδόνας
  • Διάγνωση Ουλίτιδας
  • Εξέταση γνάθων και στοματικής κοιλότητας