ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ

Κάθε δόντι αποτελείται από τρία διαφορετικά στρώματα. Το εξωτερικό  και σκληρότερο στρώμα είναι το σμάλτο. Το δεύτερο στρώμα ονομάζεται οδοντίνη. Στο εσωτερικό  είναι ο πολφός, ο  χώρος όπου βρίσκεται ο ζωντανός ιστός και το νεύρο κάθε δοντιού. Εάν για οποιονδήποτε λόγο ο χώρος του πολφού εκτεθεί  στο εξωτερικό περιβάλλον  ο ιστός μολύνεται και τελικά φλεγμαίνει.

Η έκθεση του πολφού συμβαίνει σε διάφορες  περιπτώσεις, όπως π.χ. όταν έχουμε μια μεγάλη κοιλότητα ή ένα σπασμένο δόντι. Συμβουλευτείτε τον ειδικό στο ιατρείο μας, ο οποίος μπορεί να εξηγήσει τον ακριβή λόγο για τη ζημία σε αυτόν τον ιστό. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η θεραπεία είναι συνήθως αυτό που συνήθως αναφέρεται ως  «ενδοδοντική θεραπεία» ή «απονεύρωση».

Η ενδοδοντική θεραπεία είναι η διαδικασία εισόδου στο χώρο του πολφού και η αφαίρεση του μολυσμένου, νεκρού ιστού. Ο χώρος απολυμαίνεται και σφραγίζεται με ειδικά υλικά. Πλέον οι ενδοδοντικές θεραπείες εκτελούνται με προηγμένες τεχνικές και υλικά, καθιστώντας τις  πιο άνετες, αποτελεσματικότερες  και ταχύτερα εκτελέσιμες χωρίς καθόλου πόνο. Με τη χρήση του ελαστικού απομονωτήρα εξασφαλίζουμε την πλήρη προστασία του ριζικού σωλήνα από τα μικρόβια.

Μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας, συνήθως συστήνεται η τοποθέτηση μιας στεφάνης  στο δόντι  για να το προστατεύσει από ενδεχόμενο κάταγμα. Με την άμεση αντιμετώπισή  της, η φλεγμονή μπορεί να ελεγχθεί,  και το δόντι μπορεί να σωθεί.  Η εξαγωγή  του δοντιού οδηγεί σε άλλα προβλήματα στοματικής υγείας  και  πρέπει να αποφεύγεται κατά το  δυνατόν.