ΑΙΣΤΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ

Στην κλινική μας έχουμε σαν αρχή την ευχαρίστηση του ασθενή. ΄Ομως το υψηλό αίσθημα ευθύνης μας υποχρεώνει να μην παραβλέπουμε ποτέ τον συνδυασμό αισθητικής και λειτουργικότητας κατά την επιλογή κι εφαρμογή του σχεδίου θεραπείας. ‘ Ετσι, όχι μόνο καταφέρνουμε να έχουμε ένα αποτέλεσμα πλήρως αρμονικό και καλαίσθητο, αλλά ταυτόχρονα εξασφαλίζουμε και την άριστη εξισορρόπηση της σύγκλεισης, στοιχείο θεμελιώδες για την σωστή λειτουργία του κροταφογναθικού συστήματος.

Share: